Karl der Große: Brunnenfigur, Bronze (c) Andreas Herrmann

Karel de Grote werd het symbool van Aken

Verschillende steden, waaronder Frankfurt a. M., Zürich en Florence, zagen Karel de Grote als de grondlegger van hun stad. Het middeleeuwse Aken gebruikte Karel de Grote om stap voor stap stadsrechte te verkrijgen. Karel de Grote werd het symbool van deze jonge stadsrepubliek. Niet alleen bezorgde hij de stad privileges en aanzien, maar hij bracht haar ook welvaart. De kroningen van de Duitse koningen aan het graf van Karel de Grote waren samen met de later ontstane heiligdomsvaarten een belangrijke economische factor.

Tijdens de reformatie werd Karel de Grote het symbool van de katholieke contrareformatie, die in Aken de overhand kreeg. Het standbeeld van Karel de Grote, dat in 1620 op de markt werd geplaatst, symboliseert de overwinning van de katholieken. Het is tegenwoordig het meest populaire beeld van Karel de Grote in Aken.

Bronzen fonteinfiguur, 1620
Stadhuis Aken, kroningszaal
(De figuur op de markt is een kopie van het origineel in het stadhuis.)

De burgerlijke Karel

“Ook begon hij met de bouw van talrijke bouwwerken. [...] de meest belangrijke [...] de kerk van de heilige Maria, Moeder Gods, te Aken, die op bewonderenswaardige wijze werd gebouwd en de brug over de Rijn bij Mainz.”

(uit: Einhard, Het leven van Karel de Grote, rond 840)Zurück zur Übersicht

>Karel de Grote