Karl der Große: Karlspreismedaille (c) Stadt Aachen

De tijdgenoten van Karel de Grote spreken van de "Vader van Europa"

Karel de Grote had het Frankische Rijk bijna verdubbeld. Op het hoogtepunt van zijn macht heerste hij over de belangrijkste gebieden van het vergane West-Romeinse rijk en droeg hij de titel van de antieke imperatoren. Zijn tijdgenoten noemden hem Pater Europae, oftewel Vader van Europa, hoewel men in die tijd natuurlijk nog geen voorstelling had van onze hedendaagse Europese integratie.

Toch blijken sommige hervormingen verassend modern. Deze hervormingen hadden als doel uniforme normen te creëren voor een rijk, waarin een mengelmoes van volkeren - ieder met hun eigen taal, lettersoort, valuta, rechtspraak, sociaal stelsel en tradities - samenleefden.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Karel de Grote een Europees symbool. De Europese Raad eerde hem als sleutelfiguur in de geschiedenis van Europa. In Aken werd de internationale Karelsprijs in het leven geroepen, die ook nu nog wordt toegekend aan personen of organisaties die zich voor de Europese eenwording verdienstelijk hebben gemaakt.

Medaille voor de winnaar van de Karelsprijs, gemaakt in navolging van een middeleeuwse stadzegel
Aken 1950

De Europese Karel

“Hij hield van buitenlanders en ontfermde zich over hen. Vaak waren er zo veel vreemden in zijn paleis en in zijn rijk, dat ze waarachtig hinderlijk leken. Maar deze perikelen verontrusten hem niet - nobel als hij was.”

(uit: Einhard, Het leven van Karel de Grote, rond 840)Zurück zur Übersicht