Kaiser Karl: Buchmalerei aus dem 9. Jahrhundert (c) Edition il Bulino 154v

Karel heerste over een ontwikkelingsland

Karel de Grote was de tweede Karolingische heerser die aan het hoofd van het Frankische rijk stond. Een generatie eerder had zijn vader Pepijn de Frankische koningsdynastie van de Merovingen uit de macht ontzet. De Merovingische heerschappij werd overschaduwd door burgeroorlogen en splitsingen van het rijk. Ook de jonge Karel heerste oorspronkelijk over slechts een deel van het rijk. Pas na conflicten met zijn broer werd hij de enige koning van het Frankische rijk.

Karel de Grote regeerde een grote mogendheid, maar besefte tegelijkertijd dat zijn rijk veel achterstand had ten opzichte van de antieke oudheid, het byzantijnse rijk en de islamitische civilisatie. Zijn talrijke vernieuwingen op cultureel, economisch en wetenschappelijk gebied hadden als doel deze achterstand in te lopen. Later stond deze tijd bekend als de “Karolingische Renaissance”.

De afgebeelde miniatuur is afkomstig uit een middeleeuws manuscript. Het heeft zijn oorsprong in een origineel, dat enkele jaren na de dood van Karel de Grote was ontstaan. Het fragment toont Karel de Grote in de kledij van de Frankische koningen. Op de complete miniatuur zien wij naast hem zijn oudste zoon Pepijn en onder hen een schrijver afgebeeld.

Noorditaliaans Manuscript, 9 eeuw
Modena, Edition il Bulino 154v

 

De heersende Karel

“Hij kleedde zich volgens de traditionele Frankische klederdracht: op zijn lijf droeg hij een linnen hemd, een linnen broek bedekte de bovenbenen; daaroverheen droeg hij een tuniek met zijden boorden. De onderbenen waren met beenwindselen omwikkeld.”

(uit: Einhard, Het leven van Karel de Grote, rond 840)Zurück zur Übersicht