Karl der Große: Kopie nach Gemälde von Albrecht Dürer (c) Andreas Herrmann

Karel de Grote had 18 kinderen

Pepijn, de vader van Karel de Grote, had nog een polygame levenstijl. Karel de Grote zelf trouwde vijf keer, maar deelde zijn leven bij tijd en wijle ook met meerdere concubines. Zijn biograaf Einhard beschrijft hem als een zorgzame vader, voor wie een wetenschappelijke educatie van zijn kinderen erg belangrijk was. Van Einhard weten we ook dat Karel de Grote ten minste 18 kinderen had, waarvan de helft al tijdens zijn leven stierf. Lodewijk de Vrome was zijn enige, noch in leven zijnde zoon die hem na zijn dood kon opvolgen. Hij aanvaarde de kroon en kreeg net als Karel de Grote de Roomse keizerstitel.

In de kunst vond het beeld van Karel de Grote als vaderlijke heerserfiguur snel ingang. Albrecht Dürer schilderde hem rond 1512 in het ornaat van de Rooms-Duitse keizer. Ook de volle baard, die tot op heden onze voorstelling van de Karel de Grote beïnvloedtdoorwerkt, komt voort uit de fantasie van de kunstenaars.

Kopie schilderij van Albrecht Dürer (1511/13),
Stadhuis Aken

De vaderlijke Karel

“Karel was goed in het onderhouden van vriendschappen, hij sloot makkelijk vriendschap en ging voor zijn vrienden door dik en dun ... Hij hield de opvoeding van zijn zonen en dochters nauwlettend in de gaten. Wanneer hij thuis was, at hij nooit zonder hen en hij nam ze steeds mee op zijn reizen.”

(uit: Einhard, Het leven van Karel de Grote, rond 840)Zurück zur Übersicht