Katschhof Aachen Südansicht zum Dom (c) Jörg Hempel, Aachen

Het Katschhof was de binnenhof van de palts van Karel de Grote in Aken

Het Katschhof was de binnenhof van de palts van Karel de Grote in Aken. In het noorden stond op de plek waar nu stadhuis staat de koningshal. In het zuiden bevond zich de Mariakerk, de huidige Dom. Tussen deze gebouwen liep een zuilengalerij, die de binnenhof naar het westen toe afsloot. Op de tegenoverliggende zijde ging het Katschhof over in de Romeinse thermen, waarin zich ook het thermale bad van Keizer Karel bevond. Het is aannemelijk dat ook de woonvertrekken van Keizer Karel aan het Katschhof lagen.

De schandpaal gaf het Katschhof zijn huidige naam

In latere eeuwen werd het Katschhof aan alle kanten, ook richting stadhuis en Mariakerk, omringd door kleine woningen. Aan de westelijke zijde bevond zich de „Acht“, het gebouw van de lekenrechtbank. Veel vonissen werden aan de schandpaal voltrokken. Die werd toen „die Kaks“ genoemd en gaf het Katschhof zijn huidige naam. Tussen de „Acht“ en het stadhuis stond sinds de 12e eeuw een lakenhal. Deze hal was een belangrijke plaats voor het bedrijfsleven van de stad. De textielproductie vormde een bloeiende bedrijfstak binnen de stad. In de 18e eeuw bouwde stadsarchitect Johann Josph Couven de lakenhal om tot klein theater.

Een eeuw later werden plannen gemaakt het stadhuis te moderniseren en op de plaats van het klein theater een nieuw administratiekantoor te bouwen. Het in 1903 voltooide en tijdens de tweede wereldoorlog vernielde praalgebouw van de architect Friedrich Pützer oriënteerde zich aan bouwvormen van de renaissance. In de naroorlogstijd vond men deze stijl een achterwaartse dwaalspoor. Zodoende werd het gebouw niet opnieuw opgebouwd maar vervangen door een nieuwbouw, naar het ontwerp van Gerhard Gaubner, één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Stuttgarter Schule. Het complex, gebouwd tussen 1957 en 1960, is een schoolvoorbeeld van naoorlogse architectuur en staat op de monumentenlijst. De bouw van het nieuwe Centre Charlemagne werd in 2009 toevertrouwd aan de Akense architecten Jochen König en Thomas Croon. Ze vonden een manier het nieuwe stadsmuseum in Graubners architectuur te integreren en namen de restauratie van de façade aan het Katschhof en de Ritter-Chorus-Straße ook meteen onder handen. De glazen ingang in het voormalig portaal werd compleet gemoderniseerd.

Station Geschiedenis
Centre Charlemagne

Het „Centre Charlemagne – Neues Stadtmuseum Aachen“ is het trefcentrum van de Route Charlemagne en is gelegen aan het Katschhof, tussen het stadhuis en de Dom. Hier kunt u terecht voor meer informatie over de bezienswaardigheden op de Route Charlemagne.

Bezoek

Naar de volgende locatie