Karlsbüste Domschatzkammer Aachen (c) Andreas Herrmann

Schatkamer: Een unieke verzameling van kerkelijke schatten

Aken heeft een unieke verzameling van kerkelijke schatten, afkomstig uit de palts van Karel de Grote, de tijd van de kroningen en de traditie van de heiligdomsvaart, waarvan de bekendste stukken in de schatkamer worden tentoongesteld. Het oudste stuk is een Romeinse sarcofaag waarin Karel de Grote werd begraven. Op de sarcofaag zijn scènes uit de klassieke mythologie afgebeeld. Een uit ivoor gesneden boekomslag met scènes uit het Christelijke verhaal van de verrijzenis is afkomstig uit de hofschool van Karel de Grote. Volgens de middeleeuwse legendes behoorden nog meer stukken van de schatkamer Keizer Karels, onder andere een jachthoorn, gemaakt van de stoottand van een olifant. Tegenwoordig weten wij dat dit stuk pas na de dood van Keizer Karel is vervaardigd.

Het meest bekende stuk uit de schatkamer is de buste van Karel de Grote

Het is een afbeelding van Karel als ideaal heerser, waarin zowel de klassieke, de Duitse als de Franse traditie worden verenigd. De buste werd in 1349 door Karel IV. geschonken en bevat een stukje van de schedel van Karel de Grote. Tijdens de kroningsceremonie in Aken werd die buste bij de aankomst de koning tegemoet gedragen. Het was een symbolische handeling; Karel de Grote begroet zijn opvolger aan de stadspoorten. Ook het laat 10de eeuwse Lotharkruis, noch zo’n meesterwerk van de middeleeuwse sacrale kunst, had een veelbeduidende functie tijdens de kroningsceremonie.

De domschat behelst een groot aantal sacrale objecten waaronder het markante arm reliquiarium en de kroningmantel van Karel IV. (Cappa Leonis) uit de 14e eeuw. Bovendien zijn er schilderijen uit de late middeleeuwen en de vroege moderne geschiedenis te zien en is er een speciale afdeling rondom de geschiedenis van de heiligdomsvaart. Het geheel wordt met behulp van een audioguide nader toegelicht.

Binnen de Route Charlemagne vult de domschatkamer het thema „Godsdienst“ aan en documenteert de sacrale geschiedenis van Aken.

Karlsbüste (c) Andreas Herrmann
Lotharkreuz (c) Domkapitel Aachen / Ann Münchow
Detail des Lotharkreuzes (c) Domkapitel Aachen / Ann Münchow
Armreliquiar (c) Domkapitel Aachen / Ann Münchow
Detail eines Armreliquiars (c) Domkapitel Aachen / Ann Münchow
Jagdhorn (c) Domkapitel Aachen / Ann Münchow
Proserpina Sarkophag (c) Domkapitel Aachen / Pit Siebigs
Jagdmesserscheide (c) Domkapitel Aachen / Ann Münchow

Locatie Godsdienst
Aachener Dom

De Mariakerk van Karel de Grote is als kernstuk van de Dom tot op heden bewaard gebleven. Zij vormde het sacrale centrum van het Karolingische rijk en werd de kroningskerk van de middeleeuwse koningen. Als locatie van de Route Charlemagne documenteert de Dom samen met de Schatkamer de geschiedenis van Aken en het thema „Religie“.

Aken heeft een unieke verzameling van kerkelijke schatten, afkomstig uit de palts van Karel de Grote, de tijd van de kroningen en de traditie van de heiligdomsvaart, waarvan de bekendste stukken in de Schatkamer worden tentoongesteld.

Schatkamer

Bezoek

Flyer (PDF)

Naar de volgende locatie