Grashaus: Eerste stadhuis van een een opbloeiende stad

Het Grashaus ontstond in een tijd van rasante veranderingen. Rond om de palts van Karel de Grote was een opbloeiende stad ontstaan, die met de kroningen en de bedevaart profiteerde van de heugenis aan Karel de Grote. Sedert 1267 diende het Grashaus als eerste stadhuis. Al enkele jaren eerder had de gemeenteraad onder leiding van twee burgemeesters het bestuur op zich genomen.

Enkel de façade is nog een oorspronkelijk deel van het middeleeuwse Grashaus. In het bovenste gedeelte zijn zeven standbeelden te zien. Dit zijn waarschijnlijk de zeven keurvorsten, die in de tijd dat het Grashaus gebouwd werd, diegene waren die de Duitse koning kozen. In een stenen band onder de standbeelden is de middeleeuwse hymne van Aken, de “urbs aquensis” gebeiteld.

Van stadhuis tot kerker

 Het Grashaus fungeerde slechts 80 jaar als stadhuis. Reeds in 1349 was het huidige stadhuis voltooid, dat de plaats van de vroegere koningshal van de Karolingische palts had ingenomen. Ook al vonden in het Grashuis nog zittingen plaats, zo diende het vanaf de 14e eeuw vooral als kerker. De cellen bevonden zich achter het dichtgemetselde poortgewelf op de begane grond. De omstandigheden in de gevangenis waren verschrikkelijk, zodat de Franse overheid in 1806 een nieuwe gevangenis lieten bouwen. De volledige sloop van het tot ruïne vervallen Grashaus werd in 1837 door kunstliefhebbers voorkomen.

De herinnering van de stad

Vijftig jaar later werd achter de gerestaureerde façade van de nieuwbouw het stadarchief gevestigd. Twee neogotisch ingerichte en beschilderde zalen van het archief zijn ook tegenwoordig nog in oorspronkelijke toestand te zien. Nadat het stadsarchief verhuisd is naar het nieuwe “Huis voor Identiteit en Integratie” aan de Reichsweg, zal het Grashaus in de toekomst fungeren als locatie “Europa” op de Route Charlemagne.

Locatie Europa
Grashaus

Het Grashaus ontstond in 1267 en deed tot 1349 dienst als het eerste stadhuis van Aken. Het documenteert de wil van de burgers om de zaken van hun stad zelf te regelen. In het kader van de Route Charlemagne symboliseert het Grashaus het thema „Europa“ en zal een plek over het leren van en over Europa worden.

Geschiedenis

Bezoek

Naar de volgende locatie