Reiskleinodien im Aachener Rathaus

Het stadhuis neemt de plaats in van de koningshal van Karel de Grote

De koningshal van Karel de Grote werd in navolging van antieke voorbeelden gebouwd waaronder de Basiliek van Trier van Keizer Constantijn I. Hier was de troonzaal van de koning gehuisvest, die door een zuilengalerij was verbonden met de Mariakerk, de huidige Dom. Uit deze tijd resteert nog een massief deel van het gebouw dat aan de koningshal grensde en later „Granusturm“ werd genoemd.

Kroningsfeestmaal van de Duitse koningen

Ook delen van de buitenmuur van het stadhuis daterspeelde de koningshal vanaf 936 een belangrijke rol. Na de eigenlijke kroning in de Mariakerk werd hier het kroningsfeestmaal gehouden. Iedere nieuwe koning werd zo tot opvolger van Keizer Karel. De kroningen waren essentieel voor de opkomst van de middeleeuwse stad want ze brachten politieke privileges en economische groei met zich mee.

Een van de grootste architectonische prestaties van de gotiek

Toen de koningshal aan het begin van de 14e eeuw in bouwvallige staat geraakte, sloot de magistraat met de keizer een akkoord over een nieuwbouw. Het zou zowel de administratieve zetel van de vrije rijksstad als feestzaal voor de kroningsfeestmalen worden. Na de voltooiing in 1349 werd het stadhuis door tijdgenoten beschreven als een van de grootste architectonische prestaties van de gotiek. Het werd een voorbeeld voor veel Vlaamse stadhuizen.

Een spa met barokke flair

Na de catastrofale brand, die in 1656 het middeleeuwse Aken verwoestte, begon de wederopbouw van de stad als spa met barokke flair. Ook het stadhuis kreeg een barok aanzicht. Dit werd echter in de 19e eeuw verwijderd. De Akense stadarchitect Friedrich Ark herstelde het gotische uiterlijk en verving de in de barok vernielde figuren van de façade. Vanaf 1847 schiep de jonge schilder Alfred Rethel een frescocyclus over het leven van Karel de Grote in de kroningszaal. In 1950 stond het stadhuis in de belangstelling van de Europese politiek. Toen werd hier voor het eerst de Karelsprijs verleend.

Het stadhuis is nog altijd de zetel van de burgemeester en stadraad. In het kader van de Route Charlemagne ontstond een nieuwe tentoonstelling, hierdoor kan nu ook een groot deel van het stadhuis worden bezichtigd.en uit de Karolingische tijd.

Locatie Macht
Rathaus

Sinds 1349 staat op de fundamenten van de Karolingische koningshal het stadhuis van Aken. Het stond symbool voor de opkomende middeleeuwse stad en fungeerde tevens als feestzaal voor de kroningsfeestmalen van de Duitse koningen, die voordien in de koningshal hadden plaatsgevonden.

Als locatie op de Route Charlemagne documenteert het de geschiedenis van de stad en het thema „Macht“.

Geschiedenis

Bezoek

Naar de volgende locatie

Die Sparkasse Aachen unterstützt die Stadt Aachen bei der Erhaltung des Rathauses. 

Logo_SparkasseAachen