Een van de weinige woningen die de vernietigende stadsbrand van 1656 heeft overleeft.

Het krantenmuseum is gehuisvest in het „Große Haus“ van Aken, een van de weinige woningen die de vernietigende stadsbrand van 1656 heeft overleeft. De twee benedenverdiepingen worden rond 1495 gedateerd en de bovenverdieping is uit de renaissance.

De geschiedenis van het „Haus“ was nauw verbonden aan de metaalindustrie. Dit was toen een belangrijke bedrijfstak. Heinrich Dollart, de bouwheer, richtte in 1497 een metaalwerk in het nabije Stolberg op. Tot op heden draagt dit de naam „Dollartshammer“. Dollart zelf werd negen jaar na dato voor zilverdiefstal terechtgesteld. Het „Haus“ kwam in het bezit van een Antwerpse Handelvennootschap. Hierna deed het meer dan een eeuw lang dienst als overslagplaats van galmei, zwavelvrij zinkerts, dat voor de messingproductie werd gebruikt.

Na de stadsbrand kocht de stad Aken het huis aan. Vanaf 1717 stond hier de stadsweegschaal. Met behulp van deze weegschaal werd de accijns bepaald. Tijdens de Franse tijd, rond 1800, begon een nieuw afwisselingrijk tijdperk. Aanvankelijk werd het gebruikt als Frans douanekantoor, vervolgens als Pruisisch zoutfactorij, directiekamer van de politie, gevangenis en museum voor toegepaste kunst. Gedurende de bezetting na de eerste wereldoorlog was hier het Belgische Leger gevestigd, later het museum voor stadsgeschiedenis en uiteindelijk het Krantenmuseum.

Locatie Media
Internationales Zeitungsmuseum

Het krantenmuseum is gehuisvest in een van de oudste woningen van Aken. Het beschikt over een verzameling van historische kranten, die wereldwijd uniek is. In het kader van de Route Charlemagne vertegenwoordigt het de „Media“.

Geschiedenis

Bezoek

Naar de volgende locatie