Kaiser Karl: Münzporträt auf Solidus um 800 (c) Kaiserpfalz Ingelheim

Een getrouwe afbeelding van Karel de Grote is niet bewaard gebleven

De enige portretten van Karel de Grote die uit zijn tijd dateren, zijn terug te vinden op deze munten. Hierop is hij afgebeeld in navolging van de Romeinse keizers. Het zijn niet zijn individuele gelaatstrekken die centraal staan, maar het aanrakingsvlak met de imperatoren uit de antieke oudheid. Ook het muntsysteem zelf reformeerde Karel de Grote volgens Romeins voorbeeld: de oude Romeinse valuta, de Denarius, werd het algemeen geldige betaalmiddel in het Frankische rijk.

Van zijn vertrouweling en biograaf Einhard weten wij dat Karel de Grote een grote man was, met een baard en een hoge stem. Hij kleedde zich meestal zoals zijn Frankische gevolg.

Muntportret op solidus, rond 800
Keizerpalts Ingelheim, bij Mainz
Copyright: Kaiserpfalz Ingelheim

De onbekende Karel

“Karel was fors en sterk, een rijzig gestalte die echter nergens buiten proportie was... Hij had een rond hoofd, met grote, levendige ogen en een iets langere neus; hij had mooie grijze haren en een opgewekt en vrolijk gezicht...”

(uit: Einhard, Het leven van Karel de Grote, rond 840)

Zurück zur Übersicht